top of page

FAQ

Forsikring

Stillaskomponenter og tilhengerer er forsikret gjennom LY-forsikring. 

Ved endring av stillasets utforming/konstruksjon etter montering (ex fjernet veggfester) fraskriver Tromsø stillas seg ethvert erstatningsansvar og kan således ikke gjøres ansvarlig for ting- person eller følgeskader som utstyrets eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, brukeren av utstyret eller 3. mann.

FAQ: FAQ
bottom of page